Home / Keuren / Meters / Grootverbruik gasmeters

Grootverbruik gasmeters

Volgens de Gaswet worden gasmeters van grootverbruikers periodiek, steekproefsgewijs gecontroleerd op hun meetnauwkeurigheid. Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) coördineert de controle van de gasmeters vanuit de zogeheten meterpool.

Het Nationaal IJklab beschikt over een keuringsinstallatie om deze controlemetingen te kunnen verrichten. Onze keuringsinstallatie is geschikt voor gasmeters van 0,5 m3 per uur tot 2800m3 per uur.

Keuringsrapport

Na het keuren van de gasmeter ontvangt u een certificaat dat aantoont dat de meter aan alle eisen gesteld door het NMi en VMNED voldoet.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Heeft u vragen of wilt u graag contact met ons opnemen?

Expert spreken?

Vragen over ons IJklaboratorium

Welke gasmeters keurt het Nationaal IJklab?

Alle type rotor en turbine meters vanaf G16 tot G1600.

Hoelang duurt een keuring?

Uw meter wordt binnen 48 uur gekeurd. Een meter moet minimaal 12 uur op temperatuur komen voordat deze gekeurd kan worden. Het Nationaal IJklab kiest voor deze kwaliteitsborging.

Kan er een vervangende meter geplaatst worden terwijl onze eigen meter gekeurd wordt?

Ja, indien gewenst stellen wij een vervangende meter ter beschikking aan u of uw klant.

Veelgestelde vragen

Inspectie en certificering

Contact

Meters conform wet- en regelgeving gecontroleerd en gekeurd in het lab.

Meer info

Een tussentijdse keuring aanvragen is ook mogelijk bij het IJklab.

Waar kunnen wij u mee helpen?