Gereedschap keuren

Volgens de Arbowetgeving bent u als werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het keuren van gereedschap dient elk jaar plaats te vinden en behoeft specifieke kennis en apparatuur. Nationaal IJklab is deskundig en gecertificeerd in het keuren van arbeidsmiddelen zoals (elektrische) handgereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, trappen en rolsteigers.

Tijdens de keuring, volgens NEN 3140, vindt er een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving plaats. Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker met uiterlijke datum waarop de volgende keuring moet plaatsvinden.

Wilt u meer weten over gereedschap keuren? Neem dan contact met ons op via info@nationaalijklab.nl of 088 – 191 17 77.

Inspectie en certificering

Contact

Meters conform wet- en regelgeving gecontroleerd en gekeurd in het lab.

Meer info

Een tussentijdse keuring aanvragen is ook mogelijk bij het IJklab.