Controle

Periodiek worden alle energiemeters conform wet- en  regelgeving gecontroleerd.  In Nederland wordt dat gedaan door middel van een steekproef waarbij alle typen energiemeters worden gecontroleerd.

Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) coördineert de controle van de energiemeters vanuit de zogeheten meterpool. Nationaal IJklab is één van de ijklaboratoria die controles uitvoert in deze meterpool. Via steekproeven kan worden vastgesteld of meterpopulaties voldoen aan de wet.

Inspectie en certificering

Contact

Meters conform wet- en regelgeving gecontroleerd en gekeurd in het lab.

Meer info

Een tussentijdse keuring aanvragen is ook mogelijk bij het IJklab.